Hjem

Mandag, Juni 1, 2020

Hvorfør velge  ?                                             

 

Offentlig godkjent renholdsbedrift               

Alex Service er godkjent i Arbeidstilsynets Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben. Alex Service oppfyller alle kravene gitt fra Arbeidstilsynet.

Krav til godkjenning

Virksomheten må legge frem dokumentasjon på at de:

For utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØS-området skal virksomheten legge frem dokumentasjon på oppholdstillatelse som er gyldig for arbeidsforholdet.

ID-kort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om ID-kort for sine ansatte. Kravet til ID-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker).

Alle godkjente renholdsvirksomheter vil bli lagt inn i et sentralt register ført av Arbeidstilsynet. Dette registeret er offentlig, og vil danne grunnlag for lovlig innkjøp av renholdstjenester.